Olika genrer

Det finns olika genrer inom musiken och så även subkulturer. En genre kan beskrivas som en kategori inom musiken, eller en stil om man vill kalla den för det. En subkultur är en livsstil som är förknippad med musiken. Det kan handla om vad man företar sig (vilka aktiviteter man gillar att göra), vilka kläder man bär och jargongen man har inom gruppen.

Varför är musiken uppdelad i genrer?

Historiskt sett delade man in människor i fack även vad gällde musik. Afroamerikaner lyssnade på en annan typ av musik än vad etniskt vita personer gjorde. Det var förr viktigt att man som en enhetlig etnisk grupp sammanslöts över just musik. Trots allt var och är musiken en viktig komponent till social samvaro.

Det görs också för att underlätta för människor vilken typ av musik det är man pratar om, och i synnerhet ofta vilka instrument man syftar på. I flera genrer kan samma typ av instrument hittas, men sättet man spelar på bestämmer också genren.

Klassisk musik

En av de mest berömda genrerna är klassisk musik som har skapats av tonsättare och använts i olika musikaliska sammanhang. Klassisk musik förknippas med Beethoven, Mozart, Bach med flera. Kvinnorepresentationen förr inom klassisk musik var knapp, och därför förknippar man just tonsättare inom klassisk musik med män.

Rock and roll

Rock and roll eller bara rockmusik är en förhållandevis ny genre (tillkom kring 1950-talet). Rocken är starkt förknippad med gitarren och då i synnerhet elgitarren. Rocken är mycket populär att lyssna på och den rymmer många undergenrer såsom metal, grunge, pudelrock, indierock och så vidare.

Popmusik

Popmusik är som namnet antyder populär musik som många gillar. Popmusik är melodiös och är tänkt att kunna nynnas på. Man skulle kunna säga att man lägger mer vikt på sång och lyrik än vad man lägger på själva musiken och instrumentens ljud. Det är artisten som är viktig inom popmusik, inte det andra.

Andra kända genrer

Från Jamaica kommer den avslappnade reggaen och jazzen skapades i USA. Countrymusik och opera är även dem populära genrer. Generellt lyssnar olika demografiska grupper på olika typer av musik. Unga personer lyssnar exempelvis mer på techno än vad äldre gör. Äldre lyssnar mer på klassisk musik än vad unga personer gör.

Har man koll på genrerna så hittar man förhoppningsvis sin egen musikstil.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *